Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

ΑΔΜΗΕ: Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βασικός πυλώνας της στρατηγικής του ομίλου – Τα «πράσινα» έργα και το κοινωνικό αποτύπωμα

default

 

Στη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, προχώρησε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ, όπου παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου και ο αντίκτυπος που αυτές έχουν σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με βασικούς άξονες την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παρά τις προκλήσεις της υγειονομικής και κλιματικής κρίσης, ο ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Το 2020 ο Διαχειριστής πέτυχε σημαντικά ορόσημα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς με την συμβασιοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών και την ωρίμανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την επιτυχή εκκίνηση και λειτουργία του Μοντέλου Στόχου (Target Model).

Η στρατηγική του ΑΔΜΗΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πλέον, η νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και η συμπερίληψή του ΑΔΜΗΕ στο νεοσύστατο δείκτη ESG (Environmental, Social & Governance) του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντανακλά την προσήλωση του Ομίλου στους στόχους της βιωσιμότητας και της αειφορίας, όπως αυτοί ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Βασική προτεραιότητα του Διαχειριστή είναι η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, η νέα Έκθεση συμπεριλαμβάνει -σε εθελοντική βάση- επιπρόσθετους δείκτες των GRI Standards και ενσωματώνει για πρώτη φορά επιλεγμένους δείκτες των SASB Standards σχετικά με τις επιδόσεις του Ομίλου σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας.

Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ

«Όραμά μας είναι η ανάπτυξη στιβαρών υποδομών και η θωράκιση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας εν μέσω ενεργειακής μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού και κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους είναι καθοριστικής σημασίας. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε. Με την υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, δημιουργούμε αξία για τους μετόχους, τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο.» σχολίασε ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Στρατηγικές προτεραιότητες του ΑΔΜΗΕ

Μεταξύ άλλων, ο όμιλος ΑΔΜΗΕ, εστιάζει στη συνεχή βελτίωση και στη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει καθορίσει τις στρατηγικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, οι οποίες μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στο όραμά της, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, δίκαιου και προσιτού ενεργειακού μέλλοντος, μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Οι παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες επιβεβαιώνουν στην πράξη τη σημασία του ρόλου μας ως κύριου παράγοντα υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κατ’ επέκταση στην καθοριστική συμβολή μας σε μια βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της χώρας.

Παράλληλα, οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι το αποτέλεσμα διαβούλευσης με τους κοινωνικούς μας εταίρους και συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη κάποιων από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα μας.

  • Επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ωρίμανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών
  • Ψηφιοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου
  • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων
  • Χάραξη πράσινης στρατηγικής

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η διαρκώς επιταχυνόμενη πορεία της κλιματικής αλλαγής προκαλεί ολοένα και περισσότερες δυσμενείς επιπτώσεις αυξανόμενης έντασης, επιφυλάσσοντας παράλληλα χρόνιες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να προσαρμοστεί (adaptation) στο νέο περιβάλλον.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις επερχόμενες αλλαγές εντοπίζει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις σχετικές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους πυλώνες της νέας Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2021-2024 είναι η ασφάλεια και αξιοπιστία σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει και διευρύνει το πρόγραμμα ανανέωσης παγίων του Συστήματος, στοχεύοντας στην ανανέωση όλου του κρίσιμου εξοπλισμού του Συστήματος μέχρι το τέλος του 2023.

Ο σχεδιασμός αυτός λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών παραμέτρων, οι οποίες αλλάζουν σε πολλά επίπεδα, καθώς η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι πλέον ολοένα και συχνότερη στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης:

Lamda Development: Κατασκευάζει το Commercial Hub του Ελληνικού – Ο πιο σύγχρονος εμπορικός, ψυχαγωγικός και επιχειρηματικός κόμβος στην Ελλάδα (vid) (pics)

Everty: Οι επενδύσεις των 100 εκατ. στην Ελλάδα και η εξαγορά του Iconic Santorini

Τράπεζα Πειραιώς: Διαθέτει το πρώτο ESG Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ελληνικές μετοχές

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης της ικανότητας της  εταιρείας να επιτυγχάνει επιχειρηματική...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Τη θέση της στην Ιβηρική Χερσόνησο, εδραιώνει η Sunlight Spain, μέλος της Sunlight Group, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και...

GreenBusiness

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...