Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

Deutsche Telekom: Πώς κάνει πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη – Οι στόχοι που θέτει για τα επόμενα χρόνια

12.10.2022 Bonn Deutsche Telekom Zentrale Sustainability Day 2022

 

Τους στόχους και τα μέτρα που θα εφαρμόσει στη διαδρομή που θα ακολουθήσει, ώστε να γίνει η πιο βιώσιμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο παρουσίασε η Deutsche Telekom την Τετάρτη.

«Οι πελάτες μας, αλλά και οι επενδυτές μας, θεωρούν σημαντικό η εταιρεία μας να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Ενδιαφέρον για εκείνους δεν έχει μόνο η τιμή των προϊόντων, αλλά και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. Γι’ αυτό εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε, για παράδειγμα, κλιματική ουδετερότητα και λειτουργία με κανόνες κυκλικής οικονομίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Tim Höttges, κατά την πρώτη Ημέρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου. Η Deutsche Telekom θα αξιολογείται βάσει των στόχων βιωσιμότητάς της, όπως ισχύει και για τα οικονομικά στοιχεία της. Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους οικονομικούς του στόχους για το 2022,καθώς και τους μεσοπρόθεσμους στόχους του που ανακοινώθηκαν κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγορών του 2021.

Μεταξύ άλλων, η Deutsche Telekom επιθυμεί να διπλασιάσει την ενεργειακή της απόδοση έως το 2024, συνεχίζοντας την αποσύνδεση της ενεργειακής κατανάλωσης από τους συνεχώς αυξανόμενους όγκους δεδομένων στα δίκτυά της. Στόχος της εταιρείας είναι η μείωση της ενεργειακής της κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατανάλωση για το 2024 στη Γερμανία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2020, βοηθώντας την Deutsche Telekom να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης.

Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της έως το 2040 (Scope 3). Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες βρίσκονται σε πορεία επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2025 (Scope 1-2).

Όπως υπογράμμισε ο κ. Höttges: «Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες, όχι μόνο φιλόδοξοι στόχοι». Η ουσία της βιωσιμότητας είναι ότι δεν πρόκειται τόσο για ένα «μεγάλο άλμα προς τα εμπρός» όσο «συστηματική πρόοδος σε πολλά διαφορετικά σημεία».

Στην εταιρεία του Ομίλου στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει το τέλος της εποχής των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα νέα εταιρικά οχήματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την μετατροπή ολόκληρου του στόλου σε έναν στόλο ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, από το 2025, όλες οι συσκευές που εμπορεύεται η Deutsche Telekom θα πωλούνται μόνο σε βιώσιμες συσκευασίες. Αυτό ισχύει ήδη για τα προϊόντα που φέρουν την επωνυμία της Deutsche Telekom.

Σε ευθυγράμμιση με το σύνθημά της «We walk the talk», η Deutsche Telekom υπογραμμίζει τους στόχους βιωσιμότητάς της την Ημέρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2022. Ενώ κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε το θέμα του Sustainability από τη δική του θέση ευθύνης, αναλύοντας τις επιδόσεις, αλλά και τις δεσμεύσεις της εταιρείας, όλα τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα στο εξής: η βιωσιμότητα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Deutsche Telekom. Η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, τόσο με τη στρατηγική του Ομίλου της Deutsche Telekom, όσο και με τα συστήματα αμοιβών της Διοίκησης. Ο Όμιλος έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και αντιμετωπίζεται θετικά τόσο από τους οίκους αξιολόγησης, όσο και από επενδυτές που προσανατολίζουν το ενδιαφέρον τους στη βιωσιμότητα.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Deutsche Telekom βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. 1. Κλιματική ουδετερότητα. 2. Κυκλική οικονομία. 3. Διαφορετικότητα και ψηφιακή συμπερίληψη. 4. Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

12.10.2022 Bonn Deutsche Telekom Zentrale Sustainability Day 2022

Επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2040

Όπως δήλωσε ο Tim Höttges: «Έχουμε δηλώσει τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2040. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μόνο μέσω της στενής συνεργασίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

Οι εκπομπές του Scope 3 αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Πάνω από το 90 τοις εκατό του αποτυπώματος άνθρακα παράγεται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, από την παραγωγή τηλεφωνικών συσκευών έως τη λειτουργία των δικτύων. Η Deutsche Telekom δεν προσπαθεί μόνο να μειώσει τις δικές της εκπομπές άνθρακα, αλλά βρίσκεται και σε στενή επαφή με τους προμηθευτές της, για να εξασφαλίσει κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας της.

Η Deutsche Telekom στοχεύει να πετύχει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2025, πράγμα που σημαίνει μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά περίπου 95 τοις εκατό σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Η εταιρεία θα καταβάλει προσπάθειες στην κατεύθυνση της αντιστάθμισης των υπολοίπων εκπομπών, μέσα από υψηλής ποιότητας έργα δέσμευσης άνθρακα. Η Deutsche Telekom αποσύρει τον παλαιό εξοπλισμό των δικτύων της, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζει ή βελτιώνει τον εξοπλισμό, ώστε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Η Deutsche Telekom χρησιμοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για τα δίκτυά της από το 2021. Ο Όμιλος στοχεύει στην κάλυψη του 50% των ενεργειακών αναγκών του στην Ευρώπη από το 2025 μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ), οι οποίες συμπληρώνονται από την ενέργεια που παράγει ο ίδιος. Οι ΡΡΑ είναι απευθείας συμβάσεις παροχής με προμηθευτές ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες τους παρέχουν την οικονομική ασφάλεια να επενδύσουν στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους, συμβάλλοντας, με τη σειρά τους, στην υποστήριξη της συνεχούς επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι πελάτες και οι συνεργάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Η Deutsche Telekom επιθυμεί επίσης να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιτύχουν και εκείνοι κλιματική ουδετερότητα. Ο στόχος: 25% μείωση των εκπομπών ανά άτομο κατά μήκος της αλυσίδας αξίας έως το 2030 (επίπεδο αναφοράς: 2017). Η Deutsche Telekom στοχεύει στην επίτευξη ενός πλαισίου 100% κυκλικής οικονομίας για τις συσκευές έως το 2030. Στόχος είναι να γίνει αυτονόητη η επιστροφή, η επισκευή και ανακύκλωση των παλαιών συσκευών. Επίσης, οι προμηθευτές της Deutsche Telekom πρέπει να επιτύχουν ένα σύστημα πλήρους κυκλικής οικονομίας σε ό,τι αφορά στις τεχνολογίες, τις συσκευές και τις τεχνολογίες δικτύου έως το 2030.

Deutsche Telekom – μια πρωτοπόρα εταιρεία στον τομέα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ψηφιακής συμπερίληψης

Η Deutsche Telekom ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της και προωθεί ενεργά τις ίσες ευκαιρίες και την ενσωμάτωση, τόσο στην εταιρεία όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

Για παράδειγμα, η Deutsche Telekom έχει θέσει ως στόχο το 30% για τη γυναικεία εκπροσώπηση σε ανώτερες διοικητικές θέσεις μέχρι το 2025. Το ποσοστό αυτό έχει ήδη ξεπεραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα, η Deutsche Telekom να έχει την πιο diverse διοικητική ομάδα από κάθε άλλη εταιρεία μεταξύ των εισηγμένων στον DAX. Τρία από τα οκτώ μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι γυναίκες. Τρία μέλη προέρχονται από χώρες εκτός Γερμανίας. Οι γυναίκες καταλαμβάνουν ήδη το 50% των θέσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Πέραν του Ομίλου, η Deutsche Telekom χρησιμοποιεί το σύνθημά της «No hate speech» (Όχι στη ρητορική μίσους) για την υποστήριξη έργων όπως αυτά που προάγουν τον εγγραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Επίσης, τους τελευταίους μήνες έχει επιδείξει τα διαπιστευτήριά της ως προς την κοινωνική της ευθύνη στο πλαίσιο διαφόρων ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών κρίσεων. Όπως δήλωσε ο Tim Höttges: «Η Deutsche Telekom ήταν πάντα εδώ για να βοηθήσει: είτε με την τεχνική υποστήριξη στην αρχή της πανδημίας, είτε με τις δωρεάν κάρτες SIM για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, είτε με την ταχεία ανοικοδόμηση των υποδομών δικτύου μετά από καταστροφικές πλημμύρες όπως αυτή στην κοιλάδα Ahr της Γερμανίας.» Το 2021 η Deutsche Telekom επένδυσε 312 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης καταστροφών. Η ανάπτυξη του δικτύου είναι σημαντική και για την κοινωνία και η Deutsche Telekom έχει αυξήσει τις επενδύσεις της αναλόγως.

Διαφάνεια εταιρικών εκθέσεων

Η διαφάνεια αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την Deutsche Telekom κατά την υλοποίηση των στόχων της ως προς τη βιωσιμότητα. Εδώ και πολλά χρόνια, ο Όμιλος έχει ευθυγραμμίσει τις εκθέσεις βιωσιμότητάς του με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI). Η Deutsche Telekom έχει καταστήσει διαφανή τη συμβολή της στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDG) από το 2017. Κατά το τρέχον έτος αναφοράς, ο Όμιλος εξέτασε προσεκτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Αυτό περιλαμβάνει και ειδική ανάλυση του τομέα των ΤΠΕ.

Η ευρεία και ποικιλόμορφη δέσμευση της Deutsche Telekom αντικατοπτρίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Όμιλος έχει αναγνωρισμένο ρόλο και δράση στον τομέα της βιωσιμότητας. Λόγω της κάλυψης διαφορετικών κριτηρίων/παραμέτρων ESG, η εταιρεία (μετοχή T-Sh) συμμετέχει σε σχετικές αξιολογήσεις και διεθνείς δείκτες ESG, όπως οι S&P, Sustainalytics και CDP.

Διακρίσεις για τη βιωσιμότητα

Η Deutsche Telekom έχει ήδη λάβει πολυάριθμα βραβεία για τη δέσμευσή της ως προς τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ανακύκλωσης Πλαστικών 2021 (Plastics Recycling Award Europe) για το προϊόν Speed Home WLAN. Το 2022, η έκθεση βιωσιμότητας της Deutsche Telekom βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης που διοργανώθηκε από κοινού από το Γερμανικό Ινστιτούτο Έρευνας Οικολογικής Οικονομίας (German Institute for Ecological Economy Research) και την εταιρική πρωτοβουλία future e.V. Επίσης, το 2022, η εταιρεία έλαβε την καλύτερη δυνατή βαθμολογία στον Gender Equality Index του Bloomberg. Επιπλέον, η πρωτοβουλία DIGITAL@School που εγκαινίασαν οι εργαζόμενοι της Deutsche Telekom τιμήθηκε με το βραβείο ITEC Cares Award του IT Executive Club. Ο Όμιλος θεωρεί τις διακρίσεις αυτές σημαντικό σημείο αναφοράς ως προς την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις δραστηριότητες του στον τομέα του ESG.

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο πρώτος Έλληνας που ηγείται ενός από τους ισχυρότερους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Sunlight Group: Η μεγάλη επένδυση στη Βόρεια Καρολίνα και το business plan για επενδύσεις 150 εκατ. στην Αμερική

Go Green: Ταχυφορτιστές Tesla στο οδικό δίκτυο της Νέα Οδός – Μπήκαν οι πρώτοι στο ΣΕΑ Αταλάντης

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης της ικανότητας της  εταιρείας να επιτυγχάνει επιχειρηματική...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Τη θέση της στην Ιβηρική Χερσόνησο, εδραιώνει η Sunlight Spain, μέλος της Sunlight Group, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και...

GreenBusiness

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...

Τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων, αναπτύσσει σε συνεργασία με το The Tipping Point τη δράση «TeenSkills»...