Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

Μαρίνα Φλοίσβου: Ισχυρή ανάπτυξη με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα – Παρουσίασε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 (pics)

 

Του Κώστα Νούση

Η βελτίωση του αποτυπώματος στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον αποτελεί το μεγαλύτερο «στοίχημα» για τη Μαρίνα Φλοίσβου, η οποία με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεσμεύεται να συμβάλλει, μέσω των δραστηριοτήτων της, στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ και σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Το 2020 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς προκλήσεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Η LAMDA Flisvos Marina A.E. με αφοσίωση και υπευθυνότητα, προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα χωρίς την παραμικρή απόκλιση από τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εξακολουθώντας σταθερά να προάγει τη φιλοσοφία για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία» σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E, Σταύρος Κατσικάδης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της μαρίνας για το 2020, στην οποία παρουσιάζονται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E, Σταύρος Κατσικάδης

Ηγετική θέση στους εγχώριους τουριστικούς λιμένες και με όρους βιωσιμότητας

Με σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στο χώρο των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα και με μερίδιο που αγγίζει το 22% της εγχώριας αγοράς, η Μαρίνα Φλοίσβου, κατακτά την πρώτη θέση ανάμεσα στους τουριστικούς λιμένες της χώρας.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη της μαρίνας συμβαδίζει με την ανάπτυξή της στον τομέα της βιωσιμότητας, καθώς η αύξηση των εσόδων της μεταφράζεται σε μεγαλύτερες επενδύσεις στο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία.

Κατά το 2020, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού μόνιμων σκαφών κατά 7%, ενώ αντίθετα παρουσιάστηκε μείωση του συνολικού αριθμού των διερχόμενων σκαφών κατά 46%, η οποία μπορεί να αποδοθεί στον μειωμένο αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, λόγω της αύξησης των μόνιμων σκαφών με συμβάσεις ελλιμενισμού σε ετήσια βάση. Το γεγονός αυτό ενισχύει το χαρακτηρισμό της μαρίνας ως home port.

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και διαχείριση αποβλήτων

Το 2020 οι δράσεις της Μαρίνας Φλοίσβου για το περιβάλλον επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων της μαρίνας, στην κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία και στη διαχείριση της κατανάλωσης νερού.

Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας κατάφερε να καταργήσει την έντυπη αδειοδότηση εισόδου οχημάτων και συνεργείων στο χερσαίο χώρο του λιμένα, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 11%, ενώ συνεχίζει να διαχειρίζεται το 100% των αποβλήτων που παράγονται στην εγκατάσταση με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές

Το 2020, η Εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος τηλε-μέτρησης με στόχο τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ακριβέστερη παρακολούθηση των καταναλώσεων, τον αποδοτικότερο έλεγχο του εξοπλισμού της και τη μείωση των απωλειών.

Μέσω του συστήματος αυτού καταγράφονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο οι καταναλώσεις όλων των μετρητών της μαρίνας, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και ενημέρωσης για τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες των μετρητών.

Επιπλέον, προκειμένου να μειώσει τις απώλειες ενέργειας στο δίκτυό της, η Εταιρεία προχώρησε σε ενεργειακό έλεγχο όλης της εγκατάστασης και σε περαιτέρω έλεγχο των μετασχηματιστών της. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μείωση των καταναλώσεων κατά 5,6% σε σχέση με το 2019.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η Μαρίνα Φλοίσβου εξασφαλίζει εγγυήσεις προέλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες πιστοποιούν ότι το σύνολο (100%) της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στον κύκλο εργασιών της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το ενεργειακό και ανθρακικό της αποτύπωμα.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Με γνώμονα την ποιοτική λειτουργία, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας, η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγειας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

Η εφαρμογή του Συστήματος αντανακλά τη δέσμευσή για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, την ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων υδάτων.

Το Σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες της Μαρίνας Φλοίσβου, καλύπτοντας τις εξής 4 διεργασίες:

  • Ελλιμενισμός – Υπηρεσίες προς σκάφη
  • Χερσαίο – Εμπορικό
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Εσωτερική Λειτουργία

Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αναπτύξει διαδικασίες για όλες τις διεργασίες και έχει καθορίσει βασικούς δείκτες επίδοσης. Θέτει συγκεκριμένους στόχους για να μέτρα την επίδοση της, την οποία παρακολουθεί μέσω προγραμμάτων διαχείρισης (action plans) και εφαρμόζει τις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξή τους. Επίσης, έχει θέσει σε ισχύ διαδικασίες για τον έλεγχο των υπεργολαβικών διεργασιών και τη συμμόρφωση αυτών με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η ίδια.

Λειτουργίες με κοινωνικό αποτύπωμα

Τα τελευταία τρία χρόνια, εκτιμάται ότι η μαρίνα, μέσω χορηγιών και φιλοξενιών στις εγκαταστάσεις της, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 715.000 ευρώ σε ζητήματα σημαντικά για την κοινωνία.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθνικής ανάγκης για αίμα, η Μαρίνα Φλοίσβου πραγματοποίησε 2 αιμοδοσίες, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Θαλαμηγών και με το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

ΕΔΩ θα βρείτε ολόκληρο τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Μαρίνας Φλοίσβου για το 2020.

Διαβάστε επίσης:

KPMG: Θα επενδύσει πάνω από 1,5 δισ. για εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ESG

e.GO: Παρουσίασε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Τα νέα επενδυτικά σχέδια για τη χώρα μας

ΜΕΓΑ act green: Η βιώσιμη ανάπτυξη και το τρίπτυχο της «πράσινης» παραγωγής

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenBusiness

Η Παπουτσάνης, κορυφαία εταιρία παραγωγής σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, απέσπασε Ασημένια διάκριση (Silver Medal) στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον EcoVadis...

GreenBusiness

Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), που καταγράφονται στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...

GreenBusiness

Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και το τοπίο που διαμορφώνει στην ενασχόληση των επιχειρήσεων με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG αναφέρθηκαν...

GreenBusiness

Στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών, με υψηλές επιδόσεις σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης,  επιτυγχάνοντας εξαιρετική επίδοση “AA” για τις πρακτικές Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) στον...

GreenBusiness

Του Κώστα Νούση Περισσότερα από τα δύο τρίτα των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους διατρέχουν οι εταιρείες τους από τα κριτήρια...