Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

MYTILINEOS: Τα ιστορικά κέρδη τριμήνου, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και οι ευκαιρίες της «πράσινης» ανάπτυξης

 

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2022 έχει εισέλθει πλέον σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την εξέλιξη της πανδημίας και ασφαλώς τις γεωπολιτικές αναταράξεις με επίκεντρο την Ουκρανία.

Μοχλό ανάπτυξης για τη MYTILINEOS συνιστά μία σειρά σημαντικών επενδύσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2022 και αναμένεται να αποδώσουν μέσα στη χρονιά, είτε είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σημαντικότερες εξ αυτών είναι η αύξηση παραγωγής Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (Project NEW ERA 250), η ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η οποία έχει εισέλθει σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να εκκινήσει την εμπορική της λειτουργία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί στο Γ’ τρίμηνο του 2022, καθώς και η ανάπτυξη νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος πάνω από 3GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα καταστήσουν τη MYTILINEOS πρωτοπόρο έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και η επείγουσα ανάγκη για ομαλή ενεργειακή μετάβαση.

  1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ποσά σε εκ € Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ % Δ’Τριμ. 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 1.041,5 524,0 98,8% 965,9 7,8%
EBITDA 130,3 80,9 61,1% 117,5 10,9%
Καθαρά Κέρδη 67,2 37,3 80,2% 46,4 44,9%
Κέρδη ανά μετοχή* 0,498 0,273 82,6% 0,343 45,3%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)   Δ(μ.βάσης)
EBITDA 12,5% 15,4% -293 12,2% 34
Καθαρά Κέρδη 6,5% 7,1% -66 4,8% 165

*Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών

Σε σύγκριση με το A’ Τρίμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.042 εκατ. έναντι €524 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 99%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 130 εκατ. έναντι €81 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου όσο και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

Ο Τομέας της Μεταλλουργίας παρουσιάζεται σημαντικά ενισχυμένος τόσο από το ανταγωνιστικό  επίπεδο του κόστους παραγωγής όσο και από τις υψηλότερες τιμές LME καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά premia, που πλέον για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχουν παγιωθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται σταθερά από το γεγονός πως η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποτελεσματικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την ένταξη της νέας μονάδας (826MW) τους επόμενους μήνες.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 67 εκατ., αυξημένα κατά 80% σε σύγκριση με τα €37 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021.

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2022 επιβεβαιώνουν ήδη τις προβλέψεις της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021 αναφορικά με το στόχο για τα αποτελέσματα του 2022 σε σχέση με αυτά του 2020. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2022, η εν λόγω πρόβλεψη θα επικαιροποιηθεί αφού ληφθεί υπόψιν η ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Ποσά σε εκ € Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ % Δ’ Τριμ. 2021 Δ%
Κύκλος Εργασιών 641,2 191,1 235,6% 573,0 11,9%
EBITDA 60,8 29,2 108,3% 65,2 -6,7%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)   Δ(μ.βάσης)
EBITDA 9,5% 15,3% -580 11,4% -189

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ Τρίμηνο

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας

[GWh]

Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 2022
% Μίγματος
2021
% Μίγματος
Λιγνίτης 1.593 1.744 12% 14%
Φυσικό Αέριο 5.340 4.038 39% 32%
Υδροηλεκτρικά 1.226 1.882 9% 15%
ΑΠΕ1 4.399 4.164 32% 33%
Καθαρές Εισαγωγές 1.173 890 9% 7%
Λοιπά 6 4 0% 0%
Σύνολο 13.737 12.722 100% 100%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs) Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ%
Θερμικές Μονάδες 1.374 1.086 27%
ΑΠΕ 151 160 -5%
Σύνολο 1.526 1.246 22%

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €641 εκατ. που αντιστοιχεί σε 61,6% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +236% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €61 εκατ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Δ’ τρίμηνο του 2021, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021.

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε σημαντική αύξηση στο Α’ Τρίμηνο του 2022, της τάξης του 7,9%, έναντι του αντίστοιχου τρίμηνου το 2021, επωφελούμενη από την επανέναρξη της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή.

Η ραγδαία κλιμάκωση των γεωπολιτικών εξελίξεων ώθησε τις τιμές του φυσικού αερίου σε νέα ιστορικά υψηλά με αποτέλεσμα την εκτίναξη της μέσης ημερήσιας τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (DAM) το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 237€/MWh, έχοντας αγγίξει υψηλά της τάξης των 427€/MWh στις 8 Μαρτίου του 2022.

Σε συνέχεια του 2021, καταλυτικό παράγοντα για τις υψηλές τιμές της DAM αποτέλεσαν και οι υψηλές τιμές των ρύπων (CO2), οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του 2022 συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με τη μέση τιμή για το τρίμηνο να διαμορφώνεται στα ~83€/ τόνο.

Παρά τις συνθήκες αυτές, ο υψηλός βαθμός απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων της MYTILINEOS, ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που έχουν προηγηθεί, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, αναδεικνύονται ως σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού και οδηγούν τη συνολική  παραγωγή των μονάδων στις 1,37 TWh, αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει το 10,0% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ η  συνολική παραγωγή, τόσο από τις θερμικές μονάδες όσο και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Εταιρείας ανήλθε σε 1,53 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,1% της συνολικής ζήτησης.

Αναφορικά με το μίγμα παραγωγής, το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ κάλυψαν αθροιστικά άνω του 70% των ενεργειακών αναγκών της χώρας, στηρίζοντας τους εθνικούς στόχους για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μίγμα. Παρά την αυξημένη ζήτηση και τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, η συμμετοχή του λιγνίτη στο A’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό μειώθηκε στο 12% από 14% το 2021.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση η οποία στο Α’ τρίμηνο του 2022 έφτασε τους 338.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε ~7%.

Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνώρισε έγκαιρα τις προκλήσεις και προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, υψηλής απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο έχει τεθεί ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα σε πλήρη εμπορική λειτουργία εντός του Γ’ τριμήνου, συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας σημαντικά μειωμένο κόστος επένδυσης σε σχέση με άλλες παρόμοιες μονάδες.

Η νέα μονάδα, η οποία θα είναι ο πιο φθηνός και αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά, θα ενισχύσει περαιτέρω τοv στόλο θερμικών μονάδων της MYTILINEOS, του πιο αποδοτικού στη χώρα.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της MYTILINEOS, συμπεριλαμβανομένης της νέας μονάδας και των ΑΠΕ, ανέρχεται στα 2,3GW (εκ των οποίων ~211MW είναι ΑΠΕ). Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η Εταιρεία σήμερα, αναφορικά με την παραγωγή αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και παραμένοντας προσηλωμένη στις φιλόδοξες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει θέσει, προχωρά σταθερά στην ανάπτυξη του Ελληνικού χαρτοφυλακίου της, συνολικής ισχύος 1,48GW (φωτοβολταϊκών πάρκων), ενώ 43,2MW αιολικών πάρκων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και αναμένεται να δοθούν σε εμπορική λειτουργία στο Δ’ τρίμηνο του 2022, εξασφαλίζοντας στη MYTILINEOS ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων σε λειτουργία, περίπου στα 250MW.

  • Τομέας Μεταλλουργίας
Ποσά σε εκ € Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ % Δ’ Τριμ. 2021 Δ%
Κύκλος Εργασιών 213,9 148,0 44,5% 185,2 15,5%
EBITDA 54,6 35,1 55,4% 39,9 36,8%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)   Δ(μ.βάσης)
EBITDA 25,5% 23,7% 179 21,5% 398

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.) Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ%
Αλουμίνα 206,0 211,4 -2,6%
Πρωτόχυτο Αλουμίνιο 45,4 44,4 2,1%
Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο 13,7 12,9 6,4%
Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου 59,1 57,3 3,2%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t) Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ%
3Μ LME 3.255,7 2.100,9 55,0%
Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API) 419,2 299,0 40,2%

Κατά τη διάρκεια του A’ Τριμήνου του 2022, τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο Αλουμίνιο με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην ισχυρή ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το A’ Τρίμηνο 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €214 εκατ., που αντιστοιχεί σε 20,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €148 εκατ. στο A’ Τρίμηνο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €55 εκατ., έναντι €35 εκατ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενο έτους, μία αύξηση της τάξης του 55%.

Οι τιμές του Αλουμινίου 3M LME, στις αρχές Μάρτιου του 2022 εκτοξεύθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα επίπεδα των 4.000 $/τόνο, καθώς η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε σοκ στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, κατακόρυφη άνοδο του ενεργειακού κόστους και κορύφωση της ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου.

Ακολούθησε μερική αποκλιμάκωση των τιμών από τα υψηλά των ~4,000 $/τόνο, με τη τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Α΄ τρίμηνο του 2022 να διαμορφώνεται στα 3.256 $/τόνο.

Ακόμα πιο σημαντική ήταν η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των premia της κολόνας αλουμινίου, εν μέρει λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης και της ανελαστικότητας αυτής, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή ήπειρο που παραμένει εδώ και μήνες ο πιο ελκυστικός προορισμός κολόνας παγκοσμίως προσελκύοντας ποσότητες από όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, η μέση τιμή premia της κολόνας εκτινάχθηκε στο Α΄ τρίμηνο του έτους κατά 348% σε μία μέση τιμή στα 1.464$/τόνο, από 327$/τόνο το Α’ τρίμηνο του 2021.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας σημείωσε και αυτός σημαντική αύξηση κατά 40% στο Α΄ τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουκρανία (από το εργοστάσιο Nikolaev συμφερόντων Rusal), καθώς και από το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος στην παραγωγική διαδικασία.

Tα αποθέματα αλουμινίου στο LME βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας υψηλές τις τιμές Αλουμινίου, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για το μέταλλο έχει συνοδευτεί από μία συνεχώς μειούμενη προσφορά εξαιτίας περικοπών στην παραγωγή της Κίνας για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, που κορυφώθηκαν με την κρίση στην Ουκρανία και έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο αρκετών μονάδων παραγωγής Αλουμινίου ιδιαίτερα στην Ευρώπη (παρότι μέρος της παραγωγής του πρωτόχυτου αλουμινίου αντικαθίσταται ήδη από πρόσθετη παραγωγή δευτερόχυτου).

Η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME κατοχυρώνει αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης μέσω διαδοχικών και ιδιαίτερα επιτυχημένων προγραμμάτων αύξησης της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης κόστους την τελευταία δεκαετία.

  • Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
Ποσά σε εκ € Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ % Δ’ Τριμ. 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 119,9 94,1 27,4% 120,6 -0,5%
EBITDA 12,0 5,3 127,8% 6,6 81,5%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)   Δ(μ.βάσης)
EBITDA 10,0% 5,6% 441 5,5% 452

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στο Α΄ τρίμηνο του 2022 πραγματοποίησε ένα δυναμικό ξεκίνημα σε επίπεδο κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε στα €120 εκατ. (που αντιστοιχεί σε ~11% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €12 εκατ., έναντι €5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 128% καθώς και διπλασιασμό του περιθωρίου.

Στην προαναφερθείσα απόδοση, η δραστηριότητα Build, Operate & Transfer (BOT) είχε τη μεγαλύτερη συμβολή. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον Δεκέμβριο του 2021, δύο έργων συνολικής ισχύος 100 MW στην Ισπανία, ο Τομέας  Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας συνεχίζει το ίδιο δυναμικά, επιτυγχάνοντας την υπογραφή SPA (Share Purchase Agreement) δύο ακόμα έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 100 MW. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο του Τομέα συνεχίζει να ωριμάζει με γρήγορους ρυθμούς, με ισχυρές προοπτικές για την ολοκλήρωση ακόμα περισσότερων συναλλαγών στα επόμενα τρίμηνα.

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας εντείνει τη δραστηριότητά του και αναμένεται να επωφεληθεί τα μέγιστα τόσο από την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της «πράσινης» ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα παγκοσμίως όσο και από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, που αποτυπώνονται ήδη στην αυξημένη ζήτηση και στις υψηλές τιμές για μονάδες ΑΠΕ που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης ανήλθε σε ~ 5GW.

Όσον αφορά στα έργα για τρίτους, συνεχίστηκε η εκτέλεση των εργασιών σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €214 εκατ., ενώ επιπλέον €69 εκατ. βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης.

Αναφορικά με τα έργα Αποθήκευσης ενέργειας, ο Τομέας συνεχίζει δυναμικά την ενασχόληση του στο αντικείμενο, τόσο για ίδια έργα όσο και για τρίτους. Εντός του Α΄ Τριμήνου, ο Τομέας εξασφάλισε 15ετή συμβόλαιο στην τιμή των €70.000/MW/έτος για ιδιόκτητο έργο 25MW στην Ιταλία του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2023. Επιπλέον, υπέγραψε δύο νέες συμφωνίες για εκτέλεση έργων σε μπαταρίες για τρίτους στη Σκωτία, με συνολική δυνατότητα αποθήκευσης 75MWh.

  • Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ποσά σε εκ € Α’ Τριμ. 2022 Α’ Τριμ. 2021 Δ % Δ’ Τριμ. 2021 Δ %
Κύκλος Εργασιών 66,5 90,8 -26,8% 87,1 -23,7%
EBITDA 6,1 11,2 -45,7% 3,9 55,6%
Περιθώρια (%)     Δ(μ.βάσης)   Δ(μ.βάσης)
EBITDA 9,1% 12,3% -317 4,5% 465

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε €66 εκατ. που αντιστοιχεί στο 6,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €6 εκατ. έναντι €11 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η αναμενόμενα χαμηλότερη απόδοση του Τομέα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, οφείλεται κυρίως στην είσοδο ορισμένων έργων στα τελευταία στάδια κατασκευής ή και στην ολοκλήρωση ορισμένων εξ αυτών. Ωστόσο, με την εκκίνηση των εργασιών στα ήδη υπογεγραμμένα έργα και την περαιτέρω ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, η απόδοση του Τομέα αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά στα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, ο Τομέας ολοκλήρωσε σημαντικές συμφωνίες για την εκτέλεση έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό ενισχύοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OGGT) στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβατικού τιμήματος €330 εκατ., ενισχύοντας την παρουσία του σε αυτή την αγορά. Παράλληλα, ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα, το οποίο θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από «πράσινη» ενέργεια.

Όσον αφορά το χώρο των υποδομών, ως μέλος κοινοπραξίας αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του “Flyover” της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπέγραψε συμβάσεις για τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας στην Αττική.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα € 1,07 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,4 δισ.

Με την ενεργοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δίνει έμφαση σε έργα «πράσινης» ανάπτυξης, ο Τομέας είναι κατάλληλα τοποθετημένος να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν, κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία του στην εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Περιστέρης: Εξασφαλισμένα τα κεφάλαια για επενδύσεις 6,5 δισ. ευρώ

Μητσοτάκης για FSRU Αλεξανδρούπολης: Μία νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Green NCAP: Η νέα βαθμολογία που δείχνει πόσο «πράσινο» είναι το αυτοκίνητο

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Νέα Επιχειρήσεων

Ένα νέο, ακόμη πιο δυναμικό κεφάλαιο στην πορεία εξέλιξής της MYTILINEOS Energy & Metals σηματοδότησε η σημερινή ημέρα, καθώς η Εταιρεία παρουσίασε τη νέα...

GreenBusiness

Άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή Ninayhin – Mpasaaso στην Αφρική, έλαβε η MYTILINEOS Energy & Metals. Αναδεικνύοντας το επιτυχημένο μοντέλο Energy...

GreenBusiness

Στην κυκλοφορία δόθηκε και επίσημα ο οδικός άξονας «Άκτιο – Αμβρακία», το έργο που ολοκλήρωσε η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρική της MYTILINEOS Energy & Metals....

GreenBusiness

Του Κώστα Νούση Χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπέγραψε η MYTILINEOS Energy & Metals με σκοπό την επιτάχυνση...

GreenBusiness

Η MYTILINEOS Energy & Metals και η GE Vernova’s Grid Solutions business αναλαμβάνουν σύμβαση ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών από  την National Grid Electricity Transmission...

GreenBusiness

Στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών, με υψηλές επιδόσεις σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης,  επιτυγχάνοντας εξαιρετική επίδοση “AA” για τις πρακτικές Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) στον...

GreenBusiness

Στην υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 373 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο με την Quinbrook Infrastructure Partners, έναν εξειδικευμένο διαχειριστή επενδύσεων που...

GreenBusiness

Η MYTILINEOS Energy & Metals συμμετείχε, μέσω της 100% θυγατρικής της «ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στον πρώτο διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας...