Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

MYTILINEOS: Το «πράσινο» προφίλ απογείωσε τα μεγέθη του Ομίλου – Αύξηση 40% του κύκλου εργασιών

 

Σε μία χρονιά σημαντικών προκλήσεων, η MYTILINEOS παρέμεινε σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης, καταγράφοντας μάλιστα ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ανταποκρινόμενη θετικά απέναντι στις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης αλλά και των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων που ενέσκηψαν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το 2021 ο όμιλος MYTILINEOS, ανέλαβε ισχυρές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2, ενώ πέτυχε την εκτέλεση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία του, ξεπερνώντας σε αξία τα 379 εκατ. ευρώ. Παράλληλα δρομολογήθηκαν, νέα επενδυτικά σχέδια που ισχυροποιούν την εταιρεία στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

«Έχει δρομολογηθεί πλέον η ολοκλήρωση μία σειράς κρίσιμων επενδύσεων αναφορικά με την αύξηση παραγωγής Αλουμινίου, στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από 2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα καταστήσουν τη MYTILINEOS πρωταγωνίστρια έναντι των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για ομαλή ενεργειακή μετάβαση» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Αύξηση 40% του κύκλου εργασιών

Σε σύγκριση με το 2020 σε ενοποιημένη βάση:

 • O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.664 εκατ. έναντι €1.899 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €359 εκατ. έναντι €315 εκατ. το 2020, επωφελούμενα τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και τη σημαντικά βελτιωμένη επίδοση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Ιδιαίτερα για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, η επίδοση το 2021 ήταν εξαιρετικά ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη την προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power διάρκειας 3 μηνών αλλά και την πίεση που ασκούν τα ιδιαίτερα αυξημένα κοστολόγια φυσικού αερίου.
 • Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €162 εκατ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με €129 εκατ. το 2020.

Αναφορικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2021:

 • O κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 73% στα €966 εκατ. έναντι €558 εκατ. το 2020.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου αυξήθηκαν κατά +46% , σε €118 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +38% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.
 • Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €47 εκατ., αυξημένα κατά +72% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2020 και κατά +23% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.
 • Η επίδοση στο Δ’ Τρίμηνο αποτελεί εφαλτήριο για το 2022, έτος που ξεκινά δικαιολογημένα, με ισχυρές προσδοκίες για την καταγραφή νέων υψηλών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.261 εκατ. που αντιστοιχεί σε 47,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €147 εκατ. παραμένοντας σε συγκρίσιμα επίπεδα με το 2020 (€157 εκατ.), παρά τη μειωμένη λειτουργία λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του σταθμού Korinthos Power, η οποία εάν δεν είχε λάβει χώρα θα ενίσχυε το EBITDA του 2021 κατά €15 εκατ.

Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2021, παρά τη μείωση που κατέγραψε στο Α’ τρίμηνο του έτους (-5,4%) λόγω της πανδημίας, σημείωσε δυναμική ανάκαμψη στα επόμενα τρίμηνα, κλείνοντας το έτος με αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2020, τροφοδοτούμενη από την οικονομική ανάκαμψη και τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες κατά τους θερινούς μήνες.

Η σημαντική αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, οδήγησαν τις τιμές του φυσικού αερίου σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη και σε εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, ενώ και οι τιμές των ρύπων (CO2) κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο περιβάλλον αυτό, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής (DAM), η οποία για το 2021 διαμορφώθηκε στα 116€/MWh, αυξημένη κατά 157% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνώρισε έγκαιρα τις προκλήσεις και προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

Παράλληλα, συνεχίζει να επωφελείται από τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της, αλλά και την ικανότητα της να προμηθεύεται φυσικό αέριο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, λόγω της πρόσβασης σε ευέλικτες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές.

Να σημειωθεί, ότι το φυσικό αέριο και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κάλυψαν άνω του 70% αθροιστικά των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μίγμα. Παρά την αυξημένη ζήτηση, η συμμετοχή του λιγνίτη έπεσε στο 10% που αποτελεί και ιστορικό χαμηλό.

Η συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες και τις Ανανεώσιμες Πηγές της Εταιρείας ανήλθε σε 5,6 TWh το 2021 από 6,0 TWh το 2020, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής ζήτησης. Η μειωμένη παραγωγή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδίδεται στην προγραμματισμένη τρίμηνη «Μεγάλη Συντήρηση» του σταθμού Korinthos Power, το διάστημα Μάρτιου-Μάϊου. Έκτοτε, η μονάδα λειτουργεί κανονικά συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών της χώρας.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε το 2021 την πρωτοκαθεδρία της στη λιανική, ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση σε 334,000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, έναντι 285,000 το 2020, με το μερίδιο αγοράς της στο τέλος του έτους να ανέρχεται σε 7,1%.

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και παραμένοντας προσηλωμένη στις φιλόδοξες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχει θέσει, πραγματοποίησε στο Α’ Τρίμηνο του 2021 εξαγορά χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα ενώ 43,2MW αιολικών πάρκων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.

Η MYTILINEOS, με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο, θα διαθέτει τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην ελληνική αγορά., με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ να ανέρχεται στα 2,3GW. Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η Εταιρεία σήμερα, αναφορικά με την παραγωγή αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα της δώσει επίσης τη δυνατότητα σταδιακά να διεκδικήσει αναλογικά και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, αλλά και τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα έτη.

Τομέας Μεταλλουργίας

Κατά τη διάρκεια του 2021, τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο Αλουμίνιο, καθώς και την παραγωγή Αλουμίνας, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €668 εκατ., που αντιστοιχεί σε 25,1% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €537 εκατ. το 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €159 εκατ. έναντι €149 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι τιμές του 3M LME Αλουμινίου κατά τη διάρκεια του 2021 σημείωσαν σημαντική άνοδο, καταγράφοντας νέο υψηλό δεκατριών ετών, καθώς μια σειρά από παράγοντες, όπως η ενεργειακή κρίση και οι συνεπαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων του μετάλλου, η χαλαρή νομισματική πολιτική, καθώς και η παγκόσμια τάση προς την «πράσινη» οικονομία, συντελούν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενώ παράλληλα θέτουν περιορισμούς στην προσφορά και τη διαθεσιμότητα του μετάλλου, οδηγώντας την αγορά του Αλουμινίου σε έλλειμα προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) το 2021 ανήλθε στα επίπεδα των 2.484 $/τόνο, ~44% αυξημένη σε σχέση με το 2020, ενώ στις αρχές του 4ου τριμήνου οι τιμές του LME άγγιξαν το επίπεδο των 3.180 $/τόνο, το οποίο αποτελεί υψηλό δεκατριών ετών.

Περισσότερο εντυπωσιακή της ανόδου της τιμής του μετάλλου, ήταν η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των premia της μπιγιέτας αλουμινίου, τα οποία εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 250% σε μία μέση τιμή στα 992 $/τόνο το 2021, από 287 $/τόνο το 2020. Σήμερα, το premium για τη μπιγιέτα διαπραγματεύεται σε τιμές άνω των 1.500 $/τόνο συνεχίζοντας να ενισχύει σημαντικά την κερδοφορία του τομέα της Μεταλλουργίας και μέσα στο 2022.

Ο δείκτης API της Αλουμίνας, ο οποίος αρχικά δεν ακολούθησε την ισχυρή τάση των τιμών του Αλουμινίου, στο 4ο τρίμηνο ευθυγραμμίστηκε με την άνοδο των τιμών και τελικά διαμορφώθηκε στα 330 $/τόνο για το 2021, αύξηση 21,6% σε σύγκριση με το 2020. Εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν το 2022, θα χρειαστούν ακόμα υψηλότερες τιμές Aλουμίνας για να διατηρηθεί αμετάβλητο το τρέχον επίπεδο παραγωγής χωρίς να υπάρξουν μειώσεις.

Σε επίπεδο κόστους, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας έχει οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους ενώ η κατακόρυφη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής της Αλουμίνας και σε μικρότερο βαθμό του πρωτόχυτου Αλουμινίου.

Οι παραπάνω κοστολογικές πιέσεις, με προεξάρχουσα την ενεργειακή κρίση, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τους ευάλωτους παραγωγούς, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, με αποτέλεσμα αρκετές μονάδες στην Ευρώπη να έχουν ήδη προβεί είτε σε περικοπή της παραγωγή τους είτε ακόμα και σε κλείσιμο των εργοστασίων τους. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 600 χιλ. τόνοι Αλουμινίου (>15% της συνολικής Ευρωπαϊκής παραγωγής – EU28 και EFTA) έχουν περικοπεί έως τώρα, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής.

Και σε αυτόν τον τομέα, η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME κατοχυρώνει αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα.

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης. Το πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτιστοποίησης κόστους με την ονομασία «Ήφαιστος» ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2021.

Με το τέλος του χρόνου ολοκληρώθηκε επιτυχώς μία σειρά επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Αλουμίνας κατά 40 χιλ. τόνους, στους 875 χιλ τόνους, ενώ ολοκληρώθηκε και το project NEW ERA 250. Το τελευταίο, αυξάνει την συνολική παραγωγή Αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από ανακυκλωμένο Αλουμίνιο και ως εκ τούτου θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο παραγωγής (αναμένεται μείωση της τάξης του ~25%).

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας βελτίωσε αισθητά την απόδοση του σε σχέση με το 2020, δείχνοντας τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Συγκεκριμένα, ο Τομέας το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών €365 εκατ., που αντιστοιχεί σε 13,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €263 εκατ. το 2020. Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €21 εκατ. από €15 εκατ., το 2020 σημειώνοντας άνοδο κατά 41%.

Για πρώτη φορά, το σημαντικότερο ρόλο για την παραπάνω επίδοση έπαιξαν τα έργα Build, Operate & Transfer (BOT), καθώς κατά την διάρκεια του έτους είχαμε την υπογραφή δύο νέων συμφωνιών για διάθεση τη διάθεση έργων 89MW και 100MW σε Ρουμανία και Ισπανία αντίστοιχα.

Στην παραπάνω επίδοση συντέλεσαν επίσης η συμβασιοποίηση και η εκκίνηση εργασιών σε μια σειρά έργων σε χώρες της Νότιας Αμερικής, της Ευρώπης και στο Ουζμπεκιστάν. Συνολικά το 2021 υπογράφηκαν έργα ισχύος 878MW με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε €260 εκατ. ενώ επιπλέον έργα αξίας €91 εκατ. βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης.

Το 2021 αποτέλεσε την 1η χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών του Τομέα ενισχύθηκε από έργα που τέθηκαν σε λειτουργία σε Αυστραλία και Κύπρο.

Αναφορικά με τα έργα ΒΟΤ, πέραν της συμφωνίας πώλησης χαρτοφυλακίου σε Ρουμανία και Ισπανία, ο Τομέας ήρθε σε συμφωνίες εξαγοράς έργων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Χωρίς καθυστερήσεις προχώρησε η ανάπτυξη των έργων σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ισπανία και η Ν. Κορέα. Η συνολική ισχύς των ώριμων και σε λειτουργία BOT έργων ανέρχεται σε 1.963 MW εκ των οποίων:

 • 121 MW σε λειτουργία
 • 526 MW σε φάση κατασκευής
 • 608 MW με ολοκληρωμένη αδειοδότησης και έτοιμα για κατασκευή (RTB) ή έτοιμα για κατασκευή εντός του A’ Εξαμήνου του 2022
 • 708 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) έως το τέλος του έτους

Πέραν των ανωτέρω, η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ανέρχεται σε ~ 3,0GW .

Στις αρχές του Δ’ Τριμήνου, ο Τομέας ενδυνάμωσε την παρουσία του στην ιταλική αγορά, εξασφαλίζοντας μέσω δημοπρασίας ένα έργο, το οποίο είχε αναπτύξει εξ ολοκλήρου, ισχύος 52,8 MW, διασφαλίζοντας και 20ετή χρηματοπιστωτική σύμβαση με τιμή πώλησης ενέργειας 65,17 €/MW. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην Ιταλική αγορά εκτός από το προαναφερόμενο έργο, ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση έργων συνολικής ισχύος 67 MW και πλέον είναι έτοιμα για έναρξη κατασκευής.

Επίσης, στο τέλος του 2021 ο Τομέας RSD ολοκλήρωσε τις διαδικασίες χρηματοδότησης τριών έργων στην Αυστραλία ισχύος 118MW με συνολικό ποσό χρηματοδότησης AUD 95 εκατ.

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2021 σηματοδότησε την ουσιαστική επανεκκίνηση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που επέστρεψε σε κερδοφορία, έπειτα από ένα έτος με σημαντικές προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας αλλά και με τη νέα στρατηγική εστίαση σε έργα που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €370 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 116% σε σχέση με το 2020, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα €34 εκατ. έναντι ζημιών -€2 εκατ. το 2020.

Βασικοί καταλύτες που συντέλεσαν στην προαναφερόμενη πορεία αποτελούν: i) επανεκκίνηση το έργου «Μελέτη Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 650ΜW» στο Τομπρούκ της Λιβύης συμβατικού τιμήματος $372 εκατ., ii) συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή μιας νέας Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας» συμβατικού τιμήματος € 118 εκατ., iii) συνέχιση του έργου «μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος» συμβατικού τιμήματος € 182 εκατ.

Αναφορικά με τα έργα Waste-to-Energy, η MYTILINEOS, εντοπίζει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές στο χώρο των περιβαλλοντικών λύσεων και εμπλέκεται ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, διαθέτοντας παράλληλα την αναγνώριση της αγοράς ως Turn-key Contractor έργων μεγάλης κλίμακας. Στην κατεύθυνση αυτή, o Τομέας παρέχει λύσεις που συμβάλλουν στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έργων βιωσιμότητας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Τα εν λόγω έργα αποτελούν ήδη το 22% του ανεκτέλεστου υπολοίπου, ενώ ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω αύξηση.

Εντός του έτους αποτυπώθηκε η δυναμική εισχώρηση του Τομέα στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D) με την σύναψη συμφωνιών για την εκτέλεση έργων σε Ελλάδα, Γεωργία και Αλβανία, συνολικού συμβατικού τιμήματος ~€103 εκατ. Επιπλέον, o Τομέας επωφελείται από την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή θερμικών μονάδων και διεκδικεί με αξιώσεις ανάλογα έργα στην Ευρώπη και ειδικότερα σε αγορές όπως την Αγγλία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Ιταλία όπου παρατηρείται αύξηση της ζήτησης το τελευταίο διάστημα.

Ενόψει της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των αναπτυξιακών ευκαιριών για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας, η MYTILINEOS, είναι εξαιρετικά τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που θα ανακύψουν, αξιοποιώντας τα ισχυρά διαπιστευτήριά της και την τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων υποδομής αλλά και έργων ενεργειακής μετάβασης.

Τέλος, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε €754 εκατ. στο τέλος του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται σε €2,4 δισ., από €1,6 δισ. στο τέλος του 2020.

Προοπτικές για το 2022

To 2022 έχει ξεκινήσει με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης την οποία ακολούθησε η περίοδος της πανδημίας. Η προοπτική ανάκτησης της «επενδυτικής βαθμίδας» και οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση με το σύνολο των αναλυτών να αναμένει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Σε διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξέλιξη της πανδημία και βέβαια οι γεωπολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του έτους.

Η MYTILINEOS, έχοντας ως αφετηρία το δυνατό Δ’ Τρίμηνο του 2021, με βασικά ορόσημα:

 • την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ισχύος 826MW που αναμένεται στο Γ’ Τρίμηνο του έτους
 • την αύξηση της παραγωγής αλουμινίου σε 250 χιλ. τόνους
 • το ισχυρό περιβάλλον τιμών του αλουμινίου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής,
 • την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος άνω των 1,0GW ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό,
 • την ισχυρή ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • την ωρίμανση νέων σημαντικών έργων στοn Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών θέτει ισχυρές βάσεις για νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2022 σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Διαβάστε επίσης:

Έκλεισε η συμφωνία εξαγοράς ποσοστού της Viva Wallet από τη JP Morgan

MYTILINEOS: Η προσήλωση στα ESG και η είσοδος στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics

Terra Creta: Ο απολογισμός βιωσιμότητας και οι στρατηγικές προτεραιότητες 2020 – 2025

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenBusiness

Η Παπουτσάνης, κορυφαία εταιρία παραγωγής σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, απέσπασε Ασημένια διάκριση (Silver Medal) στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον EcoVadis...

GreenBusiness

Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), που καταγράφονται στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Τη θέση της στην Ιβηρική Χερσόνησο, εδραιώνει η Sunlight Spain, μέλος της Sunlight Group, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και...

GreenBusiness

Σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει μέσα στα επόμενα χρόνια η ΕΥ Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών...

Νέα Επιχειρήσεων

Ένα νέο, ακόμη πιο δυναμικό κεφάλαιο στην πορεία εξέλιξής της MYTILINEOS Energy & Metals σηματοδότησε η σημερινή ημέρα, καθώς η Εταιρεία παρουσίασε τη νέα...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...