Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

P&G: Επιταχύνει τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή – Ολόκληρο το «πράσινο» πρόγραμμα της εταιρείας

 

Το νέο σχέδιο για την επιτάχυνση των δράσεων της αναφορικά με την κλιματική αλλαγή ανακοίνωσε η Procter & Gamble, η οποία φιλοδοξεί να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις λειτουργίες και την εφοδιαστική αλυσίδα της, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα, έως το 2040. Φιλοδοξεί επίσης να επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους που έχει θέσει έως το 2030, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο εντός της τρέχουσας δεκαετίας.

«Κύρια δέσμευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία και την επινοητικότητα που διαθέτει η P&G για να ανακαλύψουμε νέες λύσεις που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο David S. Taylor, Chairman, P&G President and Chief Executive Officer. «Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι επιτακτικό, δύσκολο και ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας ή μιας χώρας. Η P&G αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις άμεσα, μειώνοντας το αποτύπωμά της και αξιοποιώντας την κλίμακά της προκειμένου να καλλιεργήσει πρωτοφανείς συνεργασίες σε όλο το εύρος δραστηριότητάς της».

Οι ενέργειες της P&G που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία και γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το σχέδιό μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών το οποίο βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα θα θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση του μεγαλύτερου όγκου των εκπομπών μας σε όλες τις λειτουργίες μας και την εφοδιαστική αλυσίδα, από τις πρώτες ύλες μέχρι την τοποθέτηση στα καταστήματα. Όσον αφορά τον υπόλοιπο όγκο εκπομπών σε αυτές τις κατηγορίες που δεν μπορεί να μηδενιστεί, θα χρησιμοποιήσουμε φυσικές ή τεχνητές λύσεις για την απομάκρυνση και την αποθήκευση του άνθρακα.

Οι στόχοι μας για το 2030 που θα οδηγήσουν στο μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών κατατέθηκαν στην πρωτοβουλία θέσπισης στόχων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα Science Based Targets initiative (SBTi) και είναι οι εξής:

  • Μείωση των εκπομπών σε όλες τις λειτουργίες μας κατά 50%.
  • Μείωση των εκπομπών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μας κατά 40%.

Συμμετέχουμε στην εκστρατεία «Race to Zero» και την εκστρατεία «Business Ambition for 1.5°C» του ΟΗΕ και δημοσιοποιούμε το νέο μας Σχέδιο Δράσης και Μετάβασης για το κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ταχύτατες δράσεις για το κλίμα και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Θα συνεχίσουμε να γνωστοποιούμε την πρόοδο που σημειώνουμε αλλά και τις δυσκολίες που συναντάμε στην πορεία, ώστε να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παράλληλα με εμάς και να σημειώνουμε μαζί συλλογική πρόοδο.

«Καθώς κανείς δεν έχει στα χέρια του την απόλυτη λύση για το πώς θα επιτύχουμε ένα μέλλον με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, δεν θα επιτρέψουμε σε αυτήν την αβεβαιότητα να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας», αναφέρει η Virginie Helias, P&G Chief Sustainability Officer. «Για να πετύχουμε τους στόχους μας, θα αξιοποιήσουμε λύσεις που διαθέτουμε ήδη και θα αναζητήσουμε και νέες λύσεις μετασχηματισμού που δεν υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Θα συνεργαστούμε με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, από την αφετηρία του κύκλου ζωής των προϊόντων μας μέχρι και το τέλος».

Αναλαμβάνοντας άμεση δράση για τη μείωση των εκπομπών

Βασική μας προτεραιότητα είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατό με λύσεις που υπάρχουν ήδη.

  • Μειώνει τις εκπομπές σε όλες τις λειτουργίες: Στο διάστημα 2010 με 2020 μείωσε τις εκπομπές σε απόλυτες τιμές σε όλη την έκταση των παγκόσμιων λειτουργιών κατά 52% με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς συνεχίζει να μειώνει τις εκπομπές, προωθεί παράλληλα φυσικές λύσεις για το κλίμα ώστε να εξισορροπήσει τυχόν υπολειπόμενες εκπομπές από τις λειτουργίες που δεν θα μπορούσε να μηδενίσει μέχρι το 2030. Στις λύσεις αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέα έργα που συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση των δασών και άλλων οικοσυστημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και την άγρια πανίδα και τη χλωρίδα που φιλοξενείται σε αυτά.
  • Επιταχύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησιάζει κατά πολύ τον στόχο για το 2030 που αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 100% από ανανεώσιμες πηγές, καθώς βρίσκεται ήδη σε επίπεδο 97% διεθνώς.
  • Επιδιώκει απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφοράς προϊόντων. Οι εκπομπές στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφοράς προϊόντων, από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα, είναι περίπου δεκαπλάσιες από εκείνες των λειτουργιών της και ο στόχος που έχει θέσει είναι να τις μειώσει κατά 40% μέχρι το 2030. Σχεδιάζει επίσης να αυξήσει την αποδοτικότητα στις μεταφορές των εξερχόμενων τελικών προϊόντων της κατά 50% μέχρι το 2030.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων με την ανακάλυψη νέων λύσεων

Η εταιρεία αντιλαμβανόμενη ότι υπάρχουν εκπομπές από τις λειτουργίες της τις οποίες δεν μπορεί να μηδενίσει ακόμα και αν επιχειρεί να αναπτύξει τεχνολογίες και υλικά νέας γενιάς που θα σχετίζονται με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι προσπάθειές της εστιάζουν στα εξής:

  • Αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές θερμικής ενέργειας. Χρησιμοποιεί ατμό από γεωθερμικές, ηλιακές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάποια από τα κέντρα παραγωγής της.
  • Προωθεί τεχνολογίες, υλικά και συσκευασίες που σχετίζονται με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Δημιουργούμε ένα μέλλον χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσα από τον μετασχηματισμό και τη συνεργασία
Εκτός από τη φιλοδοξία της για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, κάνει ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση μιας συλλογικής αλλαγής. Συνεργάζεται με τους καταναλωτές για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από το στάδιο χρήσης των προϊόντων, δημιουργώντας συμμαχίες για ενεργειακά αποδοτικά νοικοκυριά και στηρίζει τις πολιτικές για ενεργειακή υποδομή χωρίς εκπομπές. Οι προσπάθειές της εστιάζουν στα εξής:

  • Προωθώντας τη «βιωσιμότητα» στο σπίτι. Η P&G και τα προϊόντα της θα εξακολουθήσουν να παρέχουν στους καταναλωτές τα μέσα και τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μικρές δράσεις στο σπίτι μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη.
  • Μειώνει τις εκπομπές κατά 15 εκατομμύρια τόνους πλένοντας σε κρύο νερό και διπλασιάζουμε τον αντίκτυπο με ακόμα 30 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030.
  • Δημιουργεί το σπίτι του μέλλοντος. Προωθεί λύσεις για να κάνουμε την καθημερινότητα πιο βιώσιμη, μαζί με εταίρους της από διάφορους τομείς της βιομηχανίας, μέσα από την πρωτοβουλία 50L Home Coalition. Πρόκειται για μια συνεργασία με την οποία βοηθά τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερο ζεστό νερό, δημιουργώντας πιο αποδοτικά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν 10 φορές λιγότερο νερό από τους περισσότερους σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος Σαράντη: Επένδυση 10 εκατ. στα Οινόφυτα – Τα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (pics)

Hellenic Seaplanes: Τα υδροπλάνα ξεκινούν τις πρώτες πτήσεις σε Τήνο και Πάρο – Οι στρατηγικές συμμαχίες και η επόμενη μέρα

Οι Έλληνες στρέφονται στη βιώσιμη μόδα – Αύξηση σχεδόν 100% στο ενδιαφέρον μέσα στο 2021

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο κινδυνεύουν από μη ασφαλή τρόφιμα, εκ των οποίων εκατομμύρια αρρωσταίνουν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή...

GreenBusiness

Τo 92% των καταναλωτών στην Ελλάδα, δηλώνει πρόθυμο να αλλάξει κάποιες από τις καθημερινές του συνήθειες για να υιοθετήσει πιο βιώσιμες επιλογές στην καθημερινότητά...

GreenBusiness

H P&G, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας του στη χώρα μας, εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και...

Τράπεζες

Οι αναπτυξιακές τράπεζες της Γερμανίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας σε μία πιο βιώσιμη οικονομία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης,...

GreenBusiness

Στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες, τη Θεσσαλονίκη και την Πελοπόννησο «ταξίδεψε» φέτος το πρόγραμμα «Προσφέρω». Οι P&G και ΑΒ Βασιλόπουλος ένωσαν για πέμπτη...

GreenBusiness

Του Κώστα Νούση Πρόβλημα ευθυγράμμισης των πράσινων επενδυτικών Ταμείων με τη Συμφωνία του Παρισίου, διαπιστώνει πρόσφατη έρευνα της S&P Global, για τη βιώσιμη ανάπτυξη....

GreenBusiness

Σε επένδυση «μαμούθ» η οποία θα αγγίζει το 1,7 δισ. δολάρια προχωρά η αυτοκινητοβιομηχανία BMW Group, με σκοπό να επεκτείνει την ηλεκτροκίνηση στις ΗΠΑ,...