Connect with us

Hi, what are you looking for?

Οργανισμοί

ΣΕΒ: Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την ενίσχυση της καινοτομίας

 

Συμφωνία Συνεργασίας με επίκεντρο την ανάπτυξη της καινοτομίας υπέγραψαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, χθες Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022.

Στόχος είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας και η συστηματική υποστήριξη της εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της επιστημονικής γνώσης. Η ενίσχυση των συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης για περισσότερη καινοτομία, αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Η συμφωνία ΙΤΕ-ΣΕΒ εμπεδώνει την κοινή βούληση για ολοένα και πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, σε συνέχεια και των προηγούμενων πρωτοβουλιών του ΣΕΒ.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας:

  1. Προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας ερευνητών του ΙΤΕ και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της έρευνας & ανάπτυξης και για την προώθηση της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει ευκαιρίες για licensing τεχνολογιών, ίδρυση τεχνοβλαστών, καθώς και δυνατότητα κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των επιχειρήσεων σε έρευνα και καινοτομία.
  2. Συνεισφορά του ΣΕΒ στο έργο του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας gnΩsi –το οποίο συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, και να αναπτυχθούν περισσότερες συνεργασίες των 10 Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
  3. Διοργάνωση διμερών ή πολυμερών συναντήσεων δικτύωσης για την ενίσχυση συνεργασιών έρευνας & ανάπτυξης ή/και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικής τεχνογνωσίας, τα οποία παράγονται στο ΙΤΕ. Οι εκδηλώσεις μπορεί να έχουν τη μορφή θεματικών εργαστηρίων (workshops Innovation Ready του ΣΕΒ) ή άλλων κατάλληλα προετοιμασμένων και εξατομικευμένων συναντήσεων μεταξύ ερευνητών και επιχειρήσεων.
  4. Ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ευθυγράμμιση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς όπως, (i) υλοποίηση βιομηχανικών διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών, (ii) δημιουργία ευρύτερων σχετικών επιχειρηματικών προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας, με υποδοχή υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων σε επιχειρήσεις, και (iii) δυνατότητα συμμετοχής μελών του ΣΕΒ σε έργα «proof of concept» αναλόγως αντικειμένου και ενδιαφέροντος.
  5. Διοργάνωση επικοινωνιακών ενεργειών για την ενημέρωση και πρόκληση ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, των μελών της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και στο ευρύ κοινό για τη σημασία και τα αποτελέσματα της μεταφοράς τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων των δράσεων του μνημονίου.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας  συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε: «Με τη συμφωνία ΙΤΕ και ΣΕΒ, ενισχύονται οι δεσμοί συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητών μέσα από πρακτικές συνέργειες Έρευνας&Ανάπτυξης και βελτιώνονται οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης. Πρόκειται για μια διαδικασία με αμοιβαία θετικά αποτελέσματα, που αποτελεί και μια κρίσιμη προϋπόθεση για ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας που με τη σειρά του αποτελεί πυλώνα μιας ανταγωνιστικής οικονομίας με δυνατές, εξωστρεφείς, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και με ουσιαστική αξιοποίηση του εξαιρετικού ερευνητικού μας δυναμικού».

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πρόκειται να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητικού και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας. Θα προσδώσει, επίσης, νέα δυναμική για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγει το ΙΤΕ σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Χώρας στο διεθνές περιβάλλον και στην παγκόσμια Οικονομίας της Γνώσης».

Παρόντες στην υπογραφή ήταν, επίσης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ και Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας και από τον ΣΕΒ οι κκ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Μάγκι Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ,  Γιάννος Μητσός, συντονιστής της πρωτοβουλίας διασύνδεσης, Κώστας Τρούλος, Senior Advisor του Τομέα Καινοτομίας και η Αμαλία Γκουνέλα, Senior Advisor, ExportReady, ΣΕΒ.

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιληναίος: Ωθήσαμε την πράσινη μετάβαση πιο μπροστά από όσο μπορούσαν να αντέξουν οι οικονομίες μας

Οι προοπτικές του υδρογόνου στο ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας

Ελληνικά Πετρέλαια και RWE ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν υπεράκτια αιολική ενέργεια

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Οργανισμοί

Ξεκίνησε η κατάρτιση από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ) 35 νέων, αποφοίτων της τεχνολογικής και τεχνικής εκπαίδευσης,...

Οργανισμοί

Η επένδυση στο πράσινο μέλλον και η μετάβασή μας προς μια πράσινη οικονομία, εάν υλοποιηθούν αποτελεσματικά, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη μετρίαση της κλιματικής...

Οργανισμοί

Στην ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος να υιοθετήσει και να εφαρμόσει της Αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων...

Οργανισμοί

Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο των δράσεών του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, και η εταιρία...

GreenGov

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και...

Οργανισμοί

O ΣΕΒ και η Endeavor Greece αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας καινοτόμων Ελλήνων με ένα κοινό σκοπό: μια ανοικτή σε...

Οργανισμοί

Άρθρο του Δημήτρη Βέργαδου* Στην επιστολή που απέστειλε φέτος στους CEOs των εταιρειών-πελατών του ο επικεφαλής του παγκόσμιου κολοσσού διαχείρισης κεφαλαίων της BlackRock, Larry...

Οργανισμοί

Υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων παρατηρείται στην Ελλάδα, όπου μόνο οι μισές επιχειρήσεις επενδύουν στην «εσωτερική» εφοδιαστική αλυσίδα τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα...