Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τράπεζες

Alpha Bank: Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 430 εκατ. για τον μετασχηματισμό της

 

Επιχειρηματικά δάνεια online, μικροπιστώσεις μέσω κινητού, ακόμα και δάνεια κατά την πληρωμή σε eshops προβλέπει το πρόγραμμα μετασχηματισμού της Alpha Bank, το οποίο έχει ορίζονται υλοποίησης το 2023 και μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη οικονομία.

«Αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, όχι μόνον στην Τράπεζα και στον κλάδο μας, αλλά και στην οικονομία ευρύτερα. Πρωταγωνιστούμε στην πράσινη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας το βιώσιμο επιχειρείν και συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνησή μας, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες όλων των εταίρων μας – Μετόχων, Πελατών, Εργαζομένων και Πολιτών» σημείωσε ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος μετασχηματισμούς της τράπεζας.

Ο κ Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank μπαίνει σε μία νέα εποχή, με βασικές Αξίες την Ακεραιότητα, τη Συνεργασία και την Ευθύνη απέναντι στην Οικονομία και την Κοινωνία, δημιουργώντας μία νέα εταιρική εμπειρία που στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, ανταμείβει την πρωτοβουλία και την προσπάθεια, φροντίζει για τη συνεχή και αξιοκρατική ανάπτυξη των Εργαζομένων, ενισχύει την ομαδικότητα και επιβραβεύει με δίκαιο τρόπο τις επιδόσεις.

Στον πυρήνα του προγράμματος, το οποίο απαιτεί συνολική χρηματοδότηση 430 εκατ. ευρώ και με στόχο τη μείωση του κόστους κατά 60 εκατ. ευρώ το χρόνο, την αύξηση της παραγωγικότητας κατά 25%, και την ενίσχυση των λειτουργικών εσόδων από τόκους και προμήθειες κατά 350 εκατ. ευρώ, βρίσκεται η πελατοκεντρική προσέγγιση.

Οι 3 πυλώνες του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού «the alpha blueprint» αποτελεί το σύνολο των δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η Alpha Bank υιοθετώντας μία σειρά από σημαντικές αλλαγές, για τη βελτίωση της λειτουργίας της, την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των Πελατών της και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής εμπειρίας και κουλτούρας για τους Εργαζομένους της, ενώ στοχεύει σε μία Tράπεζα πιο λειτουργική, πιο καινοτόμο και τελικά πιο ανθεκτική και πιο κερδοφόρο.

Οι 3 πυλώνες του προγράμματος είναι: (i) η Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, (ii) η Βελτίωση του Λειτουργικού Μοντέλου και (iii) η Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια – Chief Transformation Officer κ. Αναστασία Σακελλαρίου έκανε μία σύντομη ανασκόπηση του Προγράμματος, από την έναρξή του τον Απρίλιο του 2020 έως σήμερα. Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από Ομάδες που είναι οργανωμένες σε επτά θεματικές ενότητες, υπό την “αιγίδα” και επίβλεψη των Γενικών Διευθυντών και Εντεταλμένων Γενικών Διευθυντών της Τράπεζας:

 • Τον “Πελατοκεντρικό μετασχηματισμό Τραπεζικής Ιδιωτών” που δίνει έμφαση στην ανάλυση του χαρτοφυλακίου σε τμήματα Πελατών, ώστε να δημιουργούνται εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Τον “Πελατοκεντρικό μετασχηματισμό Τραπεζικής Επιχειρήσεων” που εστιάζει στη χάραξη μίας πελατοκεντρικής, τμηματοποιημένης στρατηγικής και στη μεταφορά συναλλαγών σε εναλλακτικά κανάλια.
 • Τον “Μετασχηματισμό της διαδικασίας πιστοδοτήσεων” που ανασχεδιάζει τις πιστοδοτικές διαδικασίες Επιχειρήσεων και Ιδιωτών και μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας, έγκρισης και εκταμίευσης.
 • Την “Ανάπτυξη / καινοτομία και βελτίωση της εμπειρίας του Πελάτη” που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνατοτήτων ψηφιακών πωλήσεων και Advanced Analytics, καθώς και τη χάραξη της στρατηγικής για τη βελτίωση της εμπειρίας του Πελάτη.
 • Τη “Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας” που στοχεύει στον Μετασχηματισμό των Κεντρικών Υπηρεσιών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αυτοματοποίησης και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Τον “Τεχνολογικό Μετασχηματισμό” που περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών υλοποίησης έργων πληροφορικής, για μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα, παράλληλα προς την ενδυνάμωση των τεχνικών δεξιοτήτων του Προσωπικού.
 • Την “Ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού” που ως στόχο έχει την καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας εργασίας και ανάδειξης των ταλέντων, καθώς και επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της Alpha Bank ως Κορυφαίος Εργοδότης στην ελληνική αγορά.

Η ενότητα της Ανάδειξης του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις αλλαγές που επιχειρούνται τόνισε η κα Σακελλαρίου, η οποία απευθυνόμενη στους Εργαζόμενους της Alpha Bank είπε χαρακτηριστικά: “Όλοι εσείς είστε η δύναμή μας, στη δική σας δημιουργικότητα και βούληση για συνεχή ανάπτυξη, συνεργασία και αριστεία εδράζεται η ορμή που θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση σε ολόκληρο τον οργανισμό”.

Ύψος επενδύσεων και βασικοί οικονομικοί στόχοι

 • Σύνολο επενδύσεων και δαπανών αναδιάρθρωσης συνολικού ύψους Ευρώ 430 εκατ. για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού και την επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 • Πλάνο επενδύσεων στην τεχνολογία ύψους Ευρώ 120 εκατ.
 • Βελτίωση παραγωγικότητας κατά 25%, με ταυτόχρονη μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών και του λειτουργικού κινδύνου.
 • Καθαρή μείωση του κόστους λειτουργίας κατά Ευρώ 60 εκατ. σε ετήσια βάση, από το σύνολο των παρεμβάσεών μας, την αξιοποίηση τεχνολογιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού μοντέλου.
 • Στη Λιανική Τραπεζική, στόχος η επίτευξη επιπλέον εσόδων ύψους Ευρώ 60 εκατ. από τόκους και ύψους Ευρώ 65 εκατ. από προμήθειες μέσα σε 4 έτη.
 • Στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, στόχος η αύξηση εσόδων από τόκους κατά Ευρώ 200 εκατ. και η αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά Ευρώ 35 εκατ. μέχρι το 2024.

Διαβάστε επίσης:

PepsiCo Hellas: Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η αναπτυξιακή τροχιά, το πράσινο αποτύπωμα και οι προοπτικές της εταιρείας

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Επιβραβεύει την αριστεία και προσφέρει υποτροφίες

Zara: Γιατί ξεκίνησε να χρεώνει τις χάρτινες σακούλες – Η Ελλάδα η 5η χώρα που εφαρμόζει το μέτρο

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

Νέα Επιχειρήσεων

Στην υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ενός μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου έως €28 εκατ. με την Alpha Bank προχώρησε η ALKANOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο κινδυνεύουν από μη ασφαλή τρόφιμα, εκ των οποίων εκατομμύρια αρρωσταίνουν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή...

Τράπεζες

Για τις σημαντικές πρωτοβουλίες της γύρω από την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την κοινωνική της συνεισφορά τιμήθηκε η Alpha Bank στα Hellenic Responsible Business Awards...

Τράπεζες

Εκδήλωση για την ισότιμη αντιπροσώπευση των γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια, φιλοξένησε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και την αποφασιστικότητά...

Τράπεζες

Οι αναπτυξιακές τράπεζες της Γερμανίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας σε μία πιο βιώσιμη οικονομία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης,...

GreenBusiness

Του Κώστα Νούση Πρόβλημα ευθυγράμμισης των πράσινων επενδυτικών Ταμείων με τη Συμφωνία του Παρισίου, διαπιστώνει πρόσφατη έρευνα της S&P Global, για τη βιώσιμη ανάπτυξη....

GreenBusiness

Σε επένδυση «μαμούθ» η οποία θα αγγίζει το 1,7 δισ. δολάρια προχωρά η αυτοκινητοβιομηχανία BMW Group, με σκοπό να επεκτείνει την ηλεκτροκίνηση στις ΗΠΑ,...