Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας, ενίσχυση επενδυτικών δαπανών και νέα τεχνολογία για μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, χάρη στην ανθεκτικότητα της ζήτησης και την αύξηση των τιμών στις κυριότερες αγορές, παράλληλα ενισχύει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο με ανάπτυξη έργων, ενώ με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, εισάγει νέα τεχνολογία στις εγκαταστάσεις, όπως αυτό της ανακύκλωσης ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €371 εκ., χαμηλότερος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%).

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν €56,1 εκατ. χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και την αναβολή εργασιών συντήρησης.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά €31 εκατ. φτάνοντας τα €15,3 εκατ., έναντι ζημίας €15,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, χάρη στα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Οι εκτιμήσεις για το 2021 παραμένουν θετικές, χάρη στις ευνοϊκές τάσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε €371 εκατ., μειωμένος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου και των νομισμάτων που συνδέονται με αυτό, ενώ κατά τα άλλα οι τάσεις των αγορών παρέμειναν αυξητικές. Σε τοπικά νομίσματα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%.

Η σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η λειτουργική ευελιξία του Ομίλου και η αναβολή των εργασιών συντήρησης στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στα €56,1 εκατ. έναντι €40,6 εκατ. το 2020.

Σε συγκρίσιμη βάση, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) του πρώτου τριμήνου 2021 θα ήταν χαμηλότερα κατά $10 εκατ. τα οποία αφορούν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης που θα πραγματοποιηθεί φέτος το δεύτερο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €15,3 εκατ., βελτιωμένα κατά €31 εκατ., έναντι ζημίας €15,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία συμπεριελάμβανε €9 εκατ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging επιτοκίου σε δολάρια.

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ιδίως τον μήνα Μάρτιο, τις τάσεις στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να διατηρούνται ισχυρές, τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν θετικές και την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου να σημειώνει σχετική βελτίωση. Οι τάσεις των πωλήσεων ήταν θετικές σε όλα τα προϊόντα. Οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% χάρη στην υψηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και 1% αντίστοιχα.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το πρώτο τρίμηνο του 2021

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η χρονιά ξεκίνησε καλά, σχολιάζει η ανακοίνωση, ιδιαίτερα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Οι θετικές τάσεις των τιμών επιβεβαίωσαν τη συσσωρευμένη δυναμική της ζήτησης και την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης που αντανακλά την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας. Η ζήτηση παρέμεινε σταθερή συνολικά στη Φλόριντα, ενώ οι τάσεις διαφοροποιήθηκαν στις επιμέρους περιοχές.

Ακόμη και στη Νέα Υόρκη – η οποία δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία– σημειώθηκε μια ήπια ανάκαμψη. Η συνεχιζόμενη αυξημένη ζήτηση για αγορά κατοικίας και εμπορικά ακίνητα υποστηρίζεται από τα χαμηλά επιτόκια,το μειωμένο αριθμό των διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και το γενικότερο θετικό κλίμα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% σε δολάρια ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά σε ευρώ σημείωσε μείωση κατά 4,9%, σε €226 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν στα €37,7 εκατ., καθώς ενισχύθηκαν κατά περίπου $10 εκατ. λόγω της αναβολής των εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο Pennsuco, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν φέτος το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα, οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν. Η ζήτηση παρέμεινε ανοδική και οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η εγχώρια αγορά ενισχύεται από περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και από ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι εξαγωγές προς τους ευρωπαϊκούς σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αποδεικνύοντας την ευρύτερη ανάκαμψη της δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι εξαγωγές που τιμολογούνται σε δολάρια επλήγησαν από την εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου και τα έσοδα τους διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους διατηρήθηκε σταθερός στα €57,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 0,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €6,8 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καλύτερης σύνθεσης των πωλήσεων (sales mix). € 6,8 εκατ. (2020: € 1,4 εκατ.)

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατήρησε τις καλές επιδόσεις με ισχυρά επίπεδα τιμών και πωλήσεων, συνέπεια του κλίματος εμπιστοσύνης για επενδύσεις σε κατασκευές στην περιοχή. Η κερδοφορία, ωστόσο, περιορίστηκε κατά το 1ο τρίμηνο εξαιτίας των υψηλότερων δαπανών συντήρησης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών για τον γεωγραφικό τομέα συνολικά αυξήθηκε κατά 2,2% στα €49 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €0,7 εκατ. στα €11,3 εκατ. έναντι του πρώτου τριμήνου το 2020.
Ανατολική Μεσόγειος

Οι πωλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ξεκινώντας με χαμηλότερες πωλήσεις τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Ωστόσο τον Μάρτιο παρατηρήθηκε βελτίωση στις πωλήσεις και στις τιμές, η οποία συνεχίστηκε και τον Απρίλιο. Η Τουρκία κατέγραψε και πάλι αύξηση των εγχώριων πωλήσεων και των τιμών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών της χώρας. Οι παράγοντες που ώθησαν την κατανάλωση ήταν οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών και τα μικρής κλίμακας έργα σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα. Καθώς η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 32% σε σχέση με το ευρώ μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2020 και του πρώτου τριμήνου του 2021, οι βελτιωμένες επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας στην Τουρκία είχαν μικρή επίδραση στην κερδοφορία του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €37,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση 9,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Με βάση τα τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,9%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €0,2 εκατ. σε σύγκριση με ζημία ύψους €0,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στη βορειοανατολική Βραζιλία αυξήθηκε κατά 18% στη διάρκεια του τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρήθηκε το 2020. Οι πωλήσεις της κοινοπραξίας Αpodi αυξήθηκαν χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση του κλάδου κατοικιών και του κλάδου των εμπορικών ακινήτων. Το πρώτο τρίμηνο η Apodi κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών φτάνοντας στα €18,3 εκατ. (έναντι €16,3 εκατ. το 2020) και αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €4,9 εκατ. έναντι €2,5 εκατ. το 2020, παρά την εξασθένιση του τοπικού νομίσματος.

Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικών

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα €759 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση €74 εκατ. σε σχέση με τα τέλη του 2020, αλλά μείωση €119 εκ. σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου 2020. Η προπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής προς την IFC για την εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Αίγυπτο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ύψους €40,8 εκατ. αύξησε τα επίπεδα δανεισμού.

Οι επενδυτικές δαπάνες, ανήλθαν σε €22 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι €21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους ως μετόχους της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2021 (ημέρα καταγραφής – record date). Η καταβολή ορίσθηκε για τις 2 Ιουλίου 2021. Στις 22 Απριλίου 2021 η TITAN Cement International S.A. προέβη στην αγορά 4.122.393 ιδίων μετοχών από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η TITAN Cement International S.A. προτίθεται να προβεί σε ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των μετοχών της TITAN Cement International S.A.

Η διαδικασία ακύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου 2021, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Επιδόσεις ESG

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 και ανακοίνωσε τους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% για το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μειώνοντας τις εκπομπές σε 500 kg / τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (Scope 1, net).

Ο στόχος ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας στην Συμφωνία των Παρισίων COP21 και τον φιλόδοξο κλιματικό στόχο της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο ο Όμιλος ξεκίνησε την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου. Ανάμεσα στα κύρια επιτεύγματα του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σχετικά με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η Separations Technology, θυγατρική του Ομίλου με έδρα τις ΗΠΑ, έθεσε σε λειτουργία την πρώτη βιομηχανική μονάδα στον κόσμο για ανάκτηση, ξήρανση και ηλεκτροστατικό διαχωρισμό ιπτάμενης τέφρας από χώρους παλαιών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την καινοτόμο διαδικασία, ένα απόβλητο μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας «πράσινα» προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο τσιμέντο, στο σκυρόδεμα και στην παραγωγή ενέργειας.

Τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν το συνολικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα καθώς και μια λύση για την αποκατάσταση περιοχών με αποθέσεις ιπτάμενης τέφρας.

Προοπτικές

Οι τάσεις στις αγορές μας, καθώς και οι εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν τα ευνοϊκά θεμελιώδη, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια του 2021 αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2021 θα επηρεασθούν αρνητικά από την αύξηση του κόστους ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών.

Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America και η ανάπτυξη της οικονομίας στην Αμερική δείχνουν ότι η δραστηριότητα και η κερδοφορία θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι υπόλοιπες αγορές μας καταγράφουν επίσης θετικές τάσεις και βελτιωμένες προοπτικές. Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες βελτιώνονται σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς, οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου και το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται, διατηρούμε τις θετικές εκτιμήσεις που διατυπώσαμε στα αποτελέσματα έτους 2020.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Στουρνάρας: Στα 700 δισ. ευρώ το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα

Πράσινα ομόλογα: Ρεκόρ εκδόσεων 231 δισ. δολαρίων το τρίμηνο – Τι αναφέρει η έκθεση της Moody’s

Porthos: Το project των 2 δισ. για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα – Ο ρόλος των Shell και ExxonMobil

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Η διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), παραμένει βασικός μοχλός ενίσχυσης της ικανότητας της  εταιρείας να επιτυγχάνει επιχειρηματική...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenBusiness

Η Παπουτσάνης, κορυφαία εταιρία παραγωγής σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, απέσπασε Ασημένια διάκριση (Silver Medal) στην ετήσια διεθνή αξιολόγηση βιωσιμότητας από τον EcoVadis...

GreenBusiness

Οι επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), που καταγράφονται στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

Οργανισμοί

Στο πλαίσιο του Circle the Med Forum που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος EPLO, ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) Νίκος Αυλώνας...