Connect with us

Hi, what are you looking for?

GreenBusiness

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Το σχέδιο μετατροπής σε «πράσινη» τσιμεντοβιομηχανία και οι ισχυρές επιδόσεις πρώτου τριμήνου

 

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με σταθερή ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται και σημαντική αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα, επισημαίνει η διοίκηση στην ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις, λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν διαμορφώθηκε σε 454,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε 46,4 εκατ. ευρώ, καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους.

Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους 34,5 εκατ. ευρώ εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους 38,9 εκατ. ευρώ και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους 50,6 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 756,8 εκατ. ευρώ, επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date).

Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο όμιλος αγόρασε 508.436 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 6.763.076 ευρώ. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέγιστου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε την 1η Απριλίου 2022.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, σε Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια ζήτηση κινείται ανοδικά και οι αυξήσεις των τιμών απορροφήθηκαν από την αγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται τόσο στα αστικά κέντρα με την ανέγερση κατοικιών και ακινήτων, όσο και στην περιφέρεια, με πολλά δημόσια και δημοτικά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, η γενικευμένη αύξηση του κόστους των δομικών υλικών έχει επιβραδύνει την έναρξη νέων έργων. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα.

Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις (στο τέλος του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε μία νέα αύξηση τιμών) όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου, οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση 23% και διαμορφώθηκε σε 69,9 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει μετά την τελευταία επικοινωνία μας τον Μάρτιο 2022. Ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Ουκρανία, οι οποίες όχι μόνο συνεπάγονται την απώλεια ζωών και τη δοκιμασία πλήθους ανθρώπων, αλλά και επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στις ΗΠΑ σε ότι αφορά τον κλάδο των δομικών υλικών, ο τομέας των κατασκευών διατηρεί την ισχυρή δυναμική του, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση από το 2023 κι έπειτα, καθώς θα αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονος κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, προς το παρόν, οι προοπτικές στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές οι πιέσεις από πλευράς κόστους εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και ο όμιλος θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τις τιμές των προϊόντων του, προκειμένου να θωρακίσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

Οι επιδόσεις ESG και το εργοστάσιο Καμαρίου

Ο Όμιλος επιτάχυνε τις προσπάθειές του για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO2 ήταν κατά 6,6% χαμηλότερες έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Η εγκατάσταση προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο του Καμαρίου, ο οποίος θα επιτρέψει την αυξημένη υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Επιπλέον, η TITAN America αύξησε τις πωλήσεις τσιμέντου μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα (Τύπου IL), το οποίο πλέον διατίθεται και στο Νιου Τζέρσεϊ και στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Στην Ελλάδα, ο ΤΙΤΑΝ έθεσε σε κυκλοφορία το ENVIRA, ένα καινοτόμο έτοιμο σκυρόδεμα που μειώνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων, περιορίζει την απώλεια πολύτιμων υδάτινων πόρων και συμβάλλει στην συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, στο εργοστάσιο Καμαρίου εγκαταστάθηκε μια πιλοτική μονάδα για τη δέσμευση και αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα (carbon capture storage and utilization) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «RECODE». Το έργο αφορά την παραγωγή χημικών και υλικών προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του CO2 που δεσμεύεται από το εργοστάσιο.

Διαβάστε περισσότερα

Sunlight: Αύξηση 52% στα προσαρμοσμένα EBITDA και 54% στον κύκλο εργασιών

United Airlines: Συμφωνία με τη Neste για «πράσινα» καύσιμα

Κλιματική κρίση: Το τσιμέντο ο ευάλωτος «παίκτης» των κατασκευών – Σε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου θα εξαναγκαστούν οι επιχειρήσεις

Ποιοι είναι οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Διαβάστε επίσης...

GreenBusiness

Την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good Emerging Markets ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Οι δείκτες FTSE4Good – έχοντας δημιουργηθεί από την FTSE Russell, παγκόσμιο...

GreenGov

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 δημοσιεύει ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, η οποία για πρώτη φορά έχει τη μορφή ενός σύγχρονου microsite. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες...

GreenBusiness

Το ανανεωμένο του λογότυπο, το οποίο εικονογραφεί τον σκοπό του Ομίλου να κάνει τον κόσμο ένα ασφαλές, βιώσιμο και ευχάριστο μέρος για να ζει...

GreenBusiness

O ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε, για 2η συνεχή χρονιά, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία...

GreenBusiness

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του «IFESTOS», της μεγαλύτερης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μονάδας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα κατασκευαστεί από...

GreenBusiness

Ο ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου συμβάλλουν από κοινού στην προσπάθεια αποκατάστασης περιοχών στα Δερβενοχώρια και τη Θεσσαλία με δέσμη άμεσων και...

GreenBusiness

Το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προετοιμασία συμφωνίας...

GreenBusiness

Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό...